Jan 12, 2007

دی ماهه ، فصل امتحانات و مسلما مناسب ترین فصل برای این که من از افاضات متولدین سال 69 و 70 در هنرستان گاف بگم...گاهی باورم نمی شه که توی ورقه ها جدی این مزخرفات رو نوشته باشن! اما حقیقت داره ! و این ها که می نویسم فقط افاضات امسالی هاست و تاپ تن نیست! و خیلی ناراحتم که اسناد افاضات قبلی رو نگه نداشتم ، چون گاهی که برای دیگران تعریف می کنم فکر می کنند که اغراق می کنم...اما باور کنید حقایق محضه...مثلا خوب یادمه که سال پیش توی امتحان تاریخ هنر ایران یه سوالی داده بودم و این بود که مفرغ چیست ؟ و جواب فهیمانه یکی از نخبه ها این بود :"ریزه کای های منتج به سبک های یونانی را مفرغ می گویند!" و خود بخوان حدیث مفصل را
و اما امسال و امتحان کتبی مبانی هنر های تجسمی
سوال: از چرخش مثلث حول محور عمودی خودش ____ و از حرکت دورانی مربع و مستطیل _____ حاصل می شود. گفتن نداره ولی جوابش مخروط و استوانه هست دیگه
جواب ها: (هرم- مکعب) (مربع_دایره) (دایره_بیضی) (مستطیل_زوزنقه) (دقیقا با همین املا!) (مخلوط_منشور) (خودش_دایره) و نه این که فکر کنید این ها جواب های 6 نفره و 6 تا شاگرد این مدلی در یک کلاس عجیب نیست...این ها با مزه ترین ها شه
سوال:مقصود از نقطه در هنرهای تجسمی چیست؟
جواب: " مقصود از نقطه در هنرهای تجسمی چیز های دیگری است" و ما نفهمیدیم چه چیزهای دیگری
سوال: کیفیت های بصری را با ذکر مثال توضیح دهید. توی کتابی که این بچه ها می خونن دو تا تعریف هست یکی عناصر بصری مثل نقطه و سطح و حجم و ... و یکی کیفیات بصری که یعنی اپلای کردن عناصر درترکیب ، هارمونی ، بافت و کنتراست و غیره
جواب ها : "مثلا چیزهایی که به طبیعی در زندگی ما وجود دارد و ما می توانیم از آن ها استفاده کنیم مثلا درخت های یک جنگل بسیار کیفیت خوبی دارد برای کشیدن نقاشی" یا یکی دیگه نوشته " کیفیت های بصری نیز در طبیعت وجود دارد را گویند کیفیت های بصری را از نظر اندازه ابداع شکل ، تغییر رنگ ، تیرگی و روشنی می توان بررسی کرد." یا نخبه ی دیگه معتقده " کیفیت های بصری در واقع همان میزان نظم و هماهنگی تصویر هستند{..}به عنوان مثال در تصویری که تمام اجزا مشخص باشد و بیانگر چیزی مانند صراحت . پویایی و یا به میزان تفکر به وجود آورنده ی آن تصویر نیز بستگی دارد." و در نوشتن اینها رحم ندارن
سوال: فضای همزمان (تلفیقی) چگونه فضایی است؟ اشاره ی این سوال به فضاهای موجود در آثار کوبیستی هست که به جای پرسپکتیو مکانی ، پرسپکتیو زمانی دارند و با مثال هایی از کار پیکاسو، مارک شاگال(من و روستا) و اشاره به نقاشی ایرانی بحث می کنه
جواب ها : " فضای همزمان فضایی است که واقعیت ندارد و اسب و موجودات به شکل موازی و هم زمان آن ها را در کنار هم قرار داده است ." یا یکی نوشته " فضای هم زمان و یا تلفیقی فضایی است که هنرمند افکاری را در ذهن خود مجسم می کند و می خواهد تمام این افکار را در یک زمان و با هم روی کاغذ بیاورد و ممکن است چند چیز به طور هم زمان روی کاغذ کشیده شود و با استفاده از ابزار های مناسب و افکاری که مربوط به این نوع نقاشی است رسم شود و در این فضا ممکن است شکل ها هیچ رابطه ی خاصی با نگاه اول با هم نداشته باشند اما با تفکر در آن می توان روابط بین شکل ها را پیدا کرد." و شاهکار بعدی که به نظر من بیشتر شعر اومد تا جواب سوال ! نوشته که " مثلا یک باغچه پر گل می شود فضای هم زمان و همگی یک کاری را انجام می دهند" و این ها آینده سازان این مرز و بوم هستند

No comments: