Feb 25, 2007

باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود . این جمله رو فروغ فرخزاد به نقل از نیما یوشیج توی یه مصاحبه ای می گه ... و من خواستم تاکید کنم ! اصلا حتی شما برید اصل بقای ماده و انرژی رو هم بخونید ، می بینید که اون اصل هم همینو می گه ! همه می دونن ! شک نکن

No comments: