Apr 2, 2008به یاد پیشی نرم و نولوکی که خوابم را زایل کرد اما حالا از نبودنش خوابم نمی برد چند تا از شیرین کاری هایش را پابلیش می کنم بی اجازه از آقای مامانش و بی توجه به کپی رایت

اولین عکس استراحت ما دو نفر در ایوان باغ شهریار است
دومی چرت گربه ای است که هاری ای نمانده که نکرده باشد
سومی کنده شدن دم دراز بافته لای نخ موهای من است با دودست پنجولی
چهارمی خواهش کردن ایشان کف اتاق من با چشمان کاملا بسته است تا کمی مورد ننر کردن واقع بشوند
پنجمی قیلوله ما دو نفر جلوی تلویزیون است در حالی که روی شکم بنده به خواب رفته اند. پر واضح است که این عکس از پهلو است و شما تلویزیون را نمی بینید اما ما می دیدیم
ششمی گاز گرفته شدن انگشت سبابه من توسط ایشان است

3 comments:

موز ماهی said...

احسنت به این پیشی نرم و نولوک و چه خشن که گاز هم می گیرد.

niaz said...

یکم اینکه ما فهمیدیم این پیشی اعتیاد دارد و گفتیم این اعتیاد عجب هیولایی ست از هر دری وارد می شود. دوم اینکه ما فهمیدیم شما ناخن هایتان را یک کارهایی کرده اید خب غلط کرده اید. سوم اینکه ما فهمیدیم شما شکم تپلی که ما داریم را ندارید خوش به حالتان باشد

zoOoey said...

ای واااااااااااااای

نکن با من لامصب

من با یه دونه ازین عکسها هم هلاک می شدم... چه کردی با من... آخه چه کردی

ظالم، ظالم!! - به همون بی مزگی که راستین بلده بخونه- !! ـ