Jun 16, 2008

به جای این که چند کتاب بخوانید کتاب های گاج را چندین بار بخوانید یا شرکت همراه اول این شعار را آویزه گوش ما مشتریان نموده است که به جای این که چند اسمس بخوانید، اسمس ها را چندین بار بخوانید یا ای هوار

می توانم عاجزانه خواهش کنم اسمس ها اقلا ده بار به من نرسد؟ این چه بلایی است که به سر ما آمده؟ عاجزم کرده به قرآن! من به کی شکایت کنم؟
همین طوری از اسمس بیزارم. حالا حساب کن هر کدام هم ده بار می رسد. من هم که امیدوارانه همه را باز می کنم مبادا چیزی جا بماند. قدرت خدا همه هم تکراری. اسمس عزیزم من بسیار عاشقت هستم! که کسی به ما نمی زند! هزاری بزند هم، ده بار تکرار نمی شود که در دلم احساس کنم ده برابر عاشقم است! مثلا اسمس اوکی.مرسی. وقتی ده بار می آید آدم خوب بابا! خفه! فهمیدیم! بس کن! خفه شو! گفتنش می گیرد! اصلا با آن طرفی که اسمس زده که اوکی. مرسی. بد می شوی! لامصب! نفرست ده بار اسمس را. جان آقات درست کن این موبایل ها را. موبایل نفتی من هر روز اینباکسش پر می شود. نه که فکر کنی آدم حسابی ای هم به من اسمس می زند. نه. از همین اوکی. مرسی ها می آید یا از صبح تا شب اسمس می آید که دانی؟ (مخفف دانشگاهی؟) آخر ابله من ساعت یازده شب دان چه کار می کنم؟
فکر می کنم به این آدم هایی که خیلی معاشرتی هستند. آن بدبخت ها الان چه حالی هستند؟ منی که معروفم به این که در چهار، پنج روز که مسافرت می رویم موبایلم زنگ نمی خورد و ساکت است این جور شاکی شدم. شما چه حالی دارید معاشرتی های بدبخت!؟
ابله! ابله! بمیری! بمیری! خاک بر سرت با این سیستم مخابراتی قراضه ات! ابله! خاک بر سرت! همین

2 comments:

sun said...

khob shaiad behtare be mokhaberat begi shomarat ro baraye in jur tablighat block kone:D

Anonymous said...

che khoobe ke man az in telefonhaye sayiar nadaram :D