Jan 24, 2010


هوا
امروز داشتم قدم می‌زدم سر صبحی تا دم شرکت و گنجشک‌ها جیک‌جیک می‌کردند و خنکم بود اما سردم نبود و آسمان آبی بود. خوب که فکر می‌کنم می‌بینم حتی می‌شد گفت که همه‌چیز خیلی خوب بود. بعد من فکر کردم که اگر رویکردم را به هوا از حالت تقویمی خارج کنم، خیلی هم هوای معرکه‌ای‌ست. یعنی اگر دلت بخواهد زمستان باشد و هوا این باشد که الان هست، خیلی مسخره‌ست اما اگر به‌طور کلی و فارغ از تقویم، صرفن به هوا فکر کنی، خیلی خوب است. کوه‌ها پیداست. پرنده روی درخت می‌جیک‌جیکد. باد ملایم می‌وزد. خنک است حتی کمی. گیرم با تقویم جور نیست. خب نیست دیگر. که چی؟ عوضش پنجره را باز کنید. می‌بینید که خیلی هم هوای خوب و حتی دیده شده دلچسبی‌ست.

2 comments:

روزبه said...

بله بله! اتفاقا تا همین عصری هم همینجور بود که شما می فرمایید!ولی یهو..آقا آی سرد شد، آی سرد شد...که خلاصه هیچی دیگه؛ هوای خوبی ست
:D

شاهين said...

اي ديوانه
اي ديوان... ا
اي ديوا
اي دي...ا
اي ...! ا
من دارم دور مي شم!ممم