Apr 9, 2010


ما منتظر سومی‌ش هستیم (شعار استادیوم‌طور)
بعد؟ بعد آدم باید یک دوستی داشته باشد در زندگانی خود که بگوید چی چی رو خوابیدی؟ بیا ببرمت دکتر خودم. بگی خب. بعد ببرد دکتر خودش. تو منتظر باشی که بگوید برو بخواب بینیم بابا اما دکترش یک دکتر قهرمانی باشد در جهان که به آدم بگوید برو زندگی کن. برو خوشحالی کن. چرا استراحت مطلق؟ می‌توانی فلان و بیسار کنی در عوض. بعد آدم از جهت دعای شکرگذاری به همراه دوست مزبور و سایر رفقا و اذناب، با خارج شدن از مطب، دو روز تمام را به الواتی مطلق بپردازد. بپردازد ها. یک بپردازد می‌گویم صدتا بپردازد از بغلش درمی‌آید. هیه.

4 comments:

Zee said...

چه جوری به این نتیجه رسیدی که دکتر اولی اوسکوله و دومی حرف حساب میزنه؟

اصلا نباید این سوالو میکردم؟ چون تو فقط یکبار...

بهاره said...

من اصولن معتقدم آدم بايد به حرف دكترايي گوش كنه كه اون حرفي رو مي زنن كه آدم دلش ميخواد بشنوه...

يعني شده دورِ دنيا رو هم بگردي بگرد تا اون چيزي رو بشنوي كه خوشحالت مي كنه لاله خانوم

Anonymous said...

This is just a control to see if its possible to post a comment or not.

شاهين said...

از سه روز پيش خبر نداري؟ممم