Jan 12, 2012

این من هستم؟

توی وبلاگ توکا این را دیدم. خیلی بامزه بود. من هم انجام دادم. شما هم انجام بدید. من حتی که مرضش را گرفتم و هی چیز میز می‌گذارم روی اسکنر و اسکن می‌کنم. بازی کنیم.
پ.ن
برای من سخته که بگم واقعن "این من هستم". چون یک آدم گسترده‌ای هستم کلن. خیلی گسترده‌ام. بعله. اما خب این‌ها چیزهای دم دستم بود. هیه.

No comments: