May 15, 2009

خب وقت هایی هم هست که واقعن نمی دانی چه کار باید بکنی.

[+]

2 comments:

hidden said...

خوب اینکه فیلتر بود

علی said...

خدا رحم کرد نمیدونه میخواد چه کنه...والا چه عکسی میشد!!